PAGETOP

Viện giáo dục triết học thực hành Kim Chang-In

  1. HOME
  2. Triết học thực hành
  3. Kokoro

Kokoro

Chụm ra để mở rộng màn hình

Âm thanh

Nhấp vào đây để hiển thị văn bản

Ngày 5 tháng 1 năm 1977 tây lịch
Ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm kết hôn của cha, một ngày không bao giờ trở lại trong cả cuộc đời

(Kokoro)