PAGETOP

Viện giáo dục triết học thực hành Kim Chang-In

  1. HOME
  2. Triết học thực hành
  3. Gia đình – Hòa bình

Gia đình – Hòa bình

Chụm ra để mở rộng màn hình

Âm thanh

Nhấp vào đây để hiển thị văn bản

Chân tâm để tôn quý đạo lý của đại tự nhiên thiên địa

Hòa bình
Chân tâm
Chắp tay

(Heiwa)
(Magokoro)
(Gasshou)

Chân tâm làm cho tâm thuần khiết để tôn kính tổ tiên