PAGETOP

Viện giáo dục triết học thực hành Kim Chang-In

  1. HOME
  2. Triết học thực hành
  3. Ghi nhớ

Ghi nhớ

Chụm ra để mở rộng màn hình

Âm thanh

Nhấp vào đây để hiển thị văn bản

Ghi nhớ

Cha cũng chính là đã sắp sửa tới độ tuổi báo hiệu sự kết thúc của cuộc đời này
Bất kỳ lúc nào cái chết cũng là bạn đồng hành trong cuộc đời
Chính là vì nghiêm túc đối mặt với cái chết một cách vững vàng trong khi vừa theo đuổi đến cùng sự thật chắc chắn dựa trên nguyên lý nên cha mới thường mong sẽ hoàn thành trọn vẹn sự sống đáng tự hào làm tỏa sáng đúng đắn, thuần khiết, đẹp đẽ về tâm hồn, chân thành giàu có về tâm hồn không có gì hối tiếc trong cuộc đời hữu hạn còn lại rất ít
Nếu cha có lỡ ra mất đi ý thức và không có khả năng hồi phục do bệnh tật bất ngờ không đoán trước được thì cha muốn các con dừng ngay các biện pháp xử trí trị liệu kéo dài sự sống, các thao tác trị liệu kéo dài sự sống
Về suy nghĩ trong lòng thì điều đó thật khó mà chịu đựng nổi
Việc mất đi tất cả kể cả tính tự lập, tinh thần độc lập, lòng tự tôn mang tính quyết định ở đây với tư cách là một con người là việc mất đi tất thảy mọi thứ với tư cách là con người và việc mất đi nhân cách
Thật là đau buồn đấy nhỉ, người đang có sự sống nhất định sẽ có lúc kết thúc
Cha muốn các con hiểu được sâu sắc điều này và tối ưu tiên coi trọng nhất tính tự lập, tinh thần độc lập, lòng tự tôn gọi là sống đời một cách nghiêm túc bằng bản thân và tâm mình bằng lòng tự hào với tư cách là con người quan trọng nhất mà cha có như là một niềm tin mạnh mẽ
Đây là mong muốn cuối cùng của cha trong cuộc đời này chứa đựng suy nghĩ sâu xa về tâm hồn
Đây là sự tôn nghiêm để luôn đồng cảm, tận hiến hết khả năng quan trọng nhất nhằm bảo vệ cha và các con yêu thương nhất dành cho các con
Sự sống trong cuộc đời này kết thúc
Sự sống trong thế giới bên kia bắt đầu
Đi vào trong thế giới của linh hồn vĩnh cửu
Ngày 5 tháng 5 năm 2006 tây lịch
Gửi tới vợ chồng các con trai, vợ chồng các con gái
Cha - Kim Chang-In