PAGETOP

Viện giáo dục triết học thực hành Kim Chang-In

  1. HOME
  2. Triết học thực hành
  3. Triết học thực hành

Triết học thực hành

Chụm ra để mở rộng màn hình

Âm thanh

Nhấp vào đây để hiển thị văn bản

Triết học thực hành
Khắc sâu trong tâm hồn rồi đọc to

◎Học vấn không thực hành không phải là học vấn
◎Đời người không thực hành không phải là đời người
◎Một niệm Tự răn mình Xác nhận
Tự vấn
Tự đáp
◎Học vấn không theo đuổi đến cùng sự thật không phải là học vấn
◎Đời người không theo đuổi đến cùng sự thật không phải là đời người
◎Một niệm Tự răn mình Xác nhận
Tự vấn
Tự đáp

◎Nguyên lý đó là việc giác ngộ một cách đúng đắn trong tâm hồn trước hết bằng việc nói là đó ý trời và thiên mệnh trân quý cao vời
◎Chân tâm để tôn quý đạo lý của đại tự nhiên thiên địa
Trời đất là đấng cứu thế của sinh mệnh vạn vật, nguyên tắc và nguyên lý, luật nhân quả, đạo của trời đất
◎Học tập ở cây cối thẳng tiến một đường sự thực
Cây cối triệt để trong tâm hồn không lay động để ra hoa kết trái

◎Xác lập năng lực thực hành và một tâm hồn không lay động để đi tới tận cùng của sự thật
◎Xác lập năng lực thực hành và một tâm hồn không lay động để đi tới tận cùng của đời người
◎Xác lập năng lực thực hành và một tâm hồn không lay động để đi tới tận cùng của hòa bình

Nó có trong việc thực hành một cách nghiêm chính, nghiêm ngặt với lời thề chân thành với trời đất cược cả mạng sống một lòng một đời bằng tâm hồn và linh hồn không lay động được tạo nên từ sức mạnh tinh thần bền bỉ ngàn năm không thay đổi mà trước tiên không bị cuốn trôi theo sự thay đổi của thời đại và tuyệt đối không đổi thay suốt cuộc đời bằng sự quyết tâm không thối chuyển và một niềm tin mạnh mẽ thực hiện tới cùng một đường sự thực

Truyền bá Triết học thực hành Kim Chang-In