PAGETOP

Viện giáo dục triết học thực hành Kim Chang-In

  1. HOME
  2. Triết học thực hành
  3. Tính sáng tạo

Tính sáng tạo

Chụm ra để mở rộng màn hình

Âm thanh

Nhấp vào đây để hiển thị văn bản

Thế giới quảng đại vô biên

Tâm để khai mở vững vàng cánh cửa tâm hồn với thế giới quảng đại vô biên để luôn không ngừng nhìn kỹ một cách nghiêm túc vào sự thật rõ ràng một cách không giới hạn

Một khi nhìn khắp thì thế giới rộng lớn lẫm liệt tiến sát lại gần tâm hồn mọi người, phát ra ánh sáng và đổ bóng mạnh mẽ dữ dội

Truyền bá Triết học thực hành Kim Chang-In